Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

Årsberetning 2011

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011            

 

1. Tillitsvalgte i Lystharmonikerne i 2011

 

Styret:

Leder:                                    Ingvar Strøm

Nestleder/sekretær:               Mette Korsbakken

Kasserer:                               Truls Bastiansen

Styremedlemmer                    Anne Brit Wines

                                               Gro Høyvik

                                               Ellen Heggelund

 

Dirigent:                                Nina Hansen

 

Komiteer:
Notekomiteen:                     Gro Høyvik                     Turkomiteen:    Ellen Heggelund                                                                        Fridthjof Røer                                          Sissel Ravn                                                                                                                                       
                                             Harald Sundlo                                           Sigmund Korn
                                             Nina Hansen                                            Stein Wines
                                                                                                             Rolf Alsos
                
Valgkomite                           Harald Lahn                       Arr.komiteen:    Anne Britt Wines                                                       Bjørn Hellum                                                Kristian Høyvik                                                                                                                                   Peter Nordby                                                                                                                 Hans Vaalund                                                          
                                                                                                                    
PR-gruppen:  Hans Christian Bjørkto, Bjørn Hellum, Håkon Seip
                                    

 

Andre tillitsvalgte:

Ansvarlig for hjemmesiden: Håkon Seip

 

Ansvarlig for kontakten med Blindeskolen: Georg Nielsen

 

Ansvarlig for fraværslister: Bjørn Hellum

 

Ansvarlig for uniformene: Lillan Haave Lahn

 

Revisor: Reidar Bjørnerheim

           

 

                                                            - 2 -

 

2. Nærmere om aktiviteten i styret og komiteene                                                           

Det ble i 2011 avholdt 7 styremøter, 4 på våren, 3 på høsten. Det er 2 færre enn i 2010.

Av større oppgaver dette året kan særlig nevnes planlegging, forberedelser og gjennomføring av korpsturen til Wien i september i regi av turkomiteen. Notekomiteen har nedlagt mye arbeid i å komplettere notearkivet, samt vurdere nye noter i samarbeid med Nina. Arrangementskomiteen har hatt et særlig aktivt år der antall konserter er kommet opp på et rekordhøyt nivå.  

 

3. Spilleoppdrag

I løpet av 2011 har vi hatt følgende spilleoppdrag:

16.februar    Hovseterhjemmet (støtte fra Vestre Aker bydel)

6.mars          VM på ski i Holmenkollen (støtte fra Oslo Musikkråd)

 

23.mars        Smestadhjemmet (støtte fra Ullern bydel)

 

7.mai            70-årsdag for Morten K i Asker (honorar) 

 

16.mai          Austliveien barnehage, 17.mai-tog med 7 Lystharmonikere + innlånt trommis

 

17.mai          Barnetoget i byen for Skøyen skole (betalt oppdrag)

 

29.mai          Bogstaddagen (støtte fra Oslo Musikkråd og Røa Lions)

          

29.mai          Veterankorpskonsert i Pershallen

 

15.juni          Paviljongen i Studenterlunden (støtte fra Oslo Musikkråd)

 

18.august      Bakgårdsfest v/Bankplassen (betalt oppdrag)

 

7.september  ”Wienkonsert”/generalprøve  på Blindeskolen

 

17.september Heurigen i Grinzing, Wien

 

18.september Vinfest i Klosterneuburg

 

19.september Schloss Schönbrunn, Wien

 

19.oktober     Smestadhjemmet (støtte fra Ullern bydel)

 

23.november  Hovseterhjemmet (støtte fra Vestre Aker bydel)

 

27.november  Elmholt alle, julegranspilling (betalt oppdrag)

 

4.desember     Røa kirke (støtte fra Oslo Musikkråd)

 

 

                                                           - 3 –

 

4. Nærmere om spilleoppdragene

Årets store begivenhet for Lystharmonikerne var uten tvil korpsturen til Wien i september. Etter lang tids forberedelser var vi klare for tre konserter av svært ulik karakter. Den store opplevelsen var utvilsomt å spille foran Schloss Schönbrunn, Wiens svar på slottet i Versailles. Vi ble nærmest bergtatt av en fantastisk akustikk til tross for den kjempestore inngangsplassen til slottet utenfor oss. Publikum kom og gikk, men samlet seg til stor applaus da vi naturlig nok avsluttet med Radetzkymarsjen. På programmet ellers sto bl.a. Solveigs sang, Norske Musikkspill og Valdresmarsjen fra vårt norske repertoar.

 

Vi åpnet imidlertid konsertrekken med å spille lørdag kveld i Grinzing, den mest kjente av Wiens mange vinlandsbyer opp mot Wienerwald.  Søndagen spilte vi ute på en lokal vinfest i Klosterneuburg, en mindre by like utenfor Wien hvor ”hele byen” var på markedsplassen for å kose seg med vin, mat, musikk og hverandre. Et omfattende reisebrev fra Wien-turen er lagt ut på hjemmesiden.

 

Men første store oppdrag i 2011 var under Ski-VM i Holmenkollen. Det ble en ny opplevelse for Lystharmonikerne. Vi var invitert av VM-arrangøren til å spille før og etter 5-mila og ble plassert ved en av hovedstiene til stadion. I nærmere 3 timer ble vi bejublet av tusenvis av tilskuere på vei opp før vi tok pause for å overvære Petter Northugs triumf. Arrangementsmessig for oss ble det noe omstendelig, men de omkring 25 medlemmene som var med hadde en hyggelig dag. For første gang kunne vi stille i de nye uniformsluene som var innkjøpt etter initiativ fra Lillan. 

 

17.mai og spillingen i barnetoget for Skøyen skole er og blir et høydepunkt for Lystharmonikerne hvert eneste år. Været var perfekt med sol og behagelig temperatur. Også i år fikk vi mye positiv respons. Nytt av året var å kunne marsjere til en ny trommemarsj komponert av en av våre ”innskremte” vikarer.

 

I mai var Lystharmonikerne for første gang invitert til å spille på den årlige Bogstaddagen, som i regi av Røa Lions i mange år har samlet et par tusen publikummere på Bogstad gård til aktiviteter og underholdning. Veterankorpskomserten i Pershallen senere samme dag ble som alltid en hyggelig opplevelse.  Kvaliteten på korpsene synes å være på vei opp, men som i tidligere år la noen la beslag på vel mye spilletid.   

 

Den etter hvert tradisjonelle konserten i Paviljongen i Studenterlunden fant sted en onsdag ettermiddag i behagelig forsommervær. Også i år fikk vi mange positive kommentarer.

 

Spilling på sykehjem hører med til våre faste oppdrag. Som følge av utsettelse fra 2010 ble det to spillinger på Hovseterhjemmet og to på Smestadhjemmet. Disse oppdragene er viktige for korpset av flere grunner. De gir oss kjærkomne inntekter fra bydelene og vi får markert oss i nærmiljøet. Dessuten er det svært hyggelig å registrere hvor stor pris beboerne og de ansatte setter på at vi har disse konsertene.

Private oppdrag er ikke så ofte at vi får, bortsett fra den årlige julegranspillingen i Elmholt alle som dette året kunne foregå i mildt høstvær. I mai ble vi hyret inn til å kaste glans over 70-årsfeiringen for Morten K på Landøya i Asker, på en solvarm dag i nydelige omgivelser. I august fikk vi styrket økonomien betydelig gjennom en morsom

 

                                                               - 4 -

Bakgårdsspilling i Kongensgt like ved Bankplassen, takket være Harald L som hadde skaffet   oss oppdraget. Det ble en riktig feststund og publikum storkoste seg.                                   

 

Spilleåret 2011 ble avsluttet med en konsert i Røa kirke som del av et veldedighetsarrangement som Røa Lions har stått for i over 35 år. Lystharmonikerne satte stemningen med en forkonsert som inneholdt et knippe av utvalgte jule- og vintermelodier. For øvrig deltok en rekke lokale aktører så som barnekor, visesangere og mange unge pianister fra en nærliggende musikkskole. I alt var omkring 350 publikummere innom kirken denne førjulskvelden. Selv uten betaling synes dette å være en anledning som passer godt for Lystharmonikerne å være med på også fremover. 

 

5. Seminarer og sosiale tilstelninger

Seminaret på Tjøme fant sted 3- 4 september og det musikalske fokus var på den kommende turen til Wien. Usikker værmelding gjorde at Yves hadde lånt med seg partytelt fra Smestad hvilket var til god nytte både på festen lørdag og på søndag. Nær rekord i antall fremmøtte med omkring 30 på lørdag, om enn en del fravær på søndag. Alt i alt en svært stimulerende oppkjøring mot høstens store oppgaver, og svært trivelig som alltid. Tusen takk til Truls for hans enestående gjestfrihet.

Sommerfesten ble denne gangen lagt til onsdag kveld etter spillingen i Paviljongen for å få flere til å bli med på avslutningen før ferien. Anne Britt og Stein stilte sitt rommelige hus til disposisjon og sørget for mat og tilbehør som ble satt stor pris av et stort antall festglade Lystharmonikere.

Som om ikke det var nok inviterte Anne Britt og Stein også til julemiddag 10.desember og tradisjonen tro med nydelig pinnekjøtt og fast og flytende tilbehør av ypperste klasse. Deltakelsen var som vanlig stor, og den årlige diskusjonen om vi var blitt bedre det siste året endte naturlig nok med et ja, understøttet av en svært fornøyd Nina. Tusen takk også til Anne Britt og Stein for at de så ofte påtar seg festarrangement til uvurderlig glede for korpset.

 

6. Medlemmer.

Korpset hadde pr. 31.12.2011 38 aktive medlemmer, samme som ett år tidligere. Vi fikk i 2011 ett nytt medlem, Yves Boulmer på trompet.

I tillegg var 3 i permisjon (Lars Løberg, Per Varstad og Katrine Ore).  På nyåret er Katrine kommet tilbake, mens Ellen er gått i permisjon. Når årsmøtet avholdes er vi således fortsatt 38 aktive medlemmer og har 3 i permisjon.                                                                

 

Tenorsax:        3 (3)

Barytonsax:     1 (1)

Trompet:         7 (6)

Horn:              3 (3)

 

Fløyte:            4 (4)

Klarinett:        5 (5)

Sopransax:      1 (1)

Altsax:            3 (4)

Permisjon:      3 (3)

Pr. 01.02.2012 var besetningen som følger (tall for 01.02.2011 i parentes):

Trombone:      4 (4)

Baryton:          2 (2)

Tuba:              2 (2)

Slagverk:        3 (3)


 

 

                                                                - 5 -

7. Økonomi

Korpsets økonomi ble betydelig styrket i 2011 etter en markert styrking også året før. Vi har nå oppsparte midler tilsvarende rundt 80 prosent av utgiftene i siste regnskapsår. Det gir oss en behagelig handlefrihet og en ønsket buffer mot uforutsette utgifter.

                      

På inntektssiden kan vi notere ny rekord i spilleinntekter og oppdrag med støtte fra private og kommunale myndigheter, selv om noe skyldes bokføring av inntekter opptjent i 2010. Kontingenten var uendret på kr 2.500 fra året før. Nytt av året er at medlemskorpsene i Korpsnett og andre organisasjoner får tilbakebetalt moms iht sjablonmessige regler. Endelig er det verdt å merke seg at vi søker om og får tildelt midler til voksenopplæring, også det et resultat av medlemskapet i Korpsnett. For øvrig er salg av uniformer en stor inntektspost men motsvares av utgifter til anskaffelse samme år.

 

På utgiftssiden er det særlig store investeringer i nye noter som belaster regnskapet mer enn tidligere år. Korpsturen til Wien ble gjennomført uten større ekstra utgifter for korpskassa. Dirigenten fikk et velfortjent lønnspåslag. Kontingenten til Korpsnett er fordoblet, men det er fortsatt slik at vi får langt mer igjen i voksenopplæring og tilbakebetalt moms enn det koster oss å være medlem i Korpsnett inkludert forsikringspremie for alle instrumentene.

 

Alt i alt kunne regnskapet for 2011 avsluttes med et resultat som ble betydelig bedre enn det som var budsjettert også når det tas hensyn til utestående poster. Bl.a. gjelder det utestående husleie siden høsten 2010. Dessuten ble de budsjetterte utgifter til seminar ikke brukt. For øvrig henvises til det utsendte forslag til regnskap, særlig når det gjelder de mange former for støtte som vi har søkt om og fått i løpet av året.

 

Budsjettet for 2012 er gjort opp med balanse mellom inntekter og utgifter. Som det fremgår ovenfor vil tidligere ikke betalt husleie komme som ekstra utgifter i 2012. På den annen side er noteutgifter holdt nede etter storinnkjøp i 2011. Medlemskontingenten er forutsatt beholdt uendret for annet år på tråd. Usikkerheten for 2012 gjelder særlig i hvilken grad vi kan regne med kommunal støtte til konserter, samt opprettholde inntektsnivået ved andre spilleoppdrag.

 

8. Styrets vurdering

Året 2011 var det andre året for oss med Nina som dirigent. Styret vil også ved dette årsskiftet gi stor honnør til Nina for det arbeidet hun legger ned for korpset. Det gjelder både måten hun gjennomfører øvelsene på, hennes løpende engasjement for korpsets ve og vel, samt

hennes profesjonelle opptreden både før og under konsertene uansett under hvilke omstendigheter de finner sted.

 

Aktiviteten i 2011 ble målt i antall spilleoppdrag rekordstor med i alt 18 mindre og større konserter. Uten mer tid til øvelser og seminarer enn tidligere har dette lagt et visst press på medlemmene, og forberedelse av nytt stoff har måttet foregå under tidvis korte frister. Styrets oppfatning er likevel at tidspresset ikke har vært til hinder for at korpset i hovedsak har prestert på et for oss akseptabelt nivå.

 

Styret anser at et høyt aktivitetsnivå er viktig av flere grunner. Opptredener for et publikum er stimulerende for medlemmene og bidrar til musikalsk skjerping og økt trygghet. Mange spilleoppdrag gir viktige bidrag til korpsets økonomi.

 

 

 

                                                                  - 6 -

 

Vi har lenge snakket om at det er ønskelig med flere spilleoppdrag i nærmiljøet slik at vi blir kjent utad og dermed mer brukt av lokale arrangører, om nødvendig uten å kreve honorar. Året 2011 ble i så måte positivt ved at vi har spilt to ganger i regi av Røa Lions, på

Bogstaddagen og i Røa kirke og i alt 4 ganger på sykehjem. Foreløpige planer for 2012 kan tilsi at denne trenden vil fortsette og kanskje forsterkes.

 

Seminaret på Tjøme er en av de årlige grunnpilarer i virksomheten, både sosialt og musikalsk. Vi prøvde denne gang å legge til rette for at flere kunne være med, om enn bare på lørdagen. Det var utvilsomt vellykket. Utover dette ble det ikke arrangert noe seminar i 2011. Styret ser gjerne at vi hvert år får til et seminar enten alene eller i samarbeid med et annet korps.

 

Korpsturen til Wien ble i alle fall den store begivenheten for Lystharmonikerne i året som gikk. Intense øvelser av et spesialtilpasset repertoar kan i noen grad oppfattes som erstatning for et tradisjonelt seminar. I tillegg brukte ressurspersoner mye tid på forberedelser, særlig turkomiteen. Styret har gitt honnør til turkomiteen for gjennomføringen av korpsturen, herunder håndteringen av en del uforutsette hendelser som oppsto underveis. Det er med tilfredshet vi registrerer den kompetanse vi har i korpset for arrangement av denne type og størrelse.

 

Inntektsmessig ble 2011 et godt år, selv uten et overskudd a la Kulturhusfesten som vi hadde i 2010 og selv med uendret kontingent. Kontakten med bevilgende myndigheter er i god gjenge og synes å sikre oss stabile inntekter fra et stabilt antall oppdrag.  Antall medlemmer holder seg også stabilt, men som tidligere ønsker vi oss gjerne flere medlemmer.

 

Utgiftssiden synes også å være under god kontroll. Etter store noteinnkjøp i 2011 bør vi imidlertid være mer nøkterne i 2012 og basere oss i hovedsak på det som nå er innkjøpt, samt  stoff fra vårt rikholdige arkiv. Styret er i alle fall svært fornøyd med at det er bygget opp reserver tilsvarende 80 prosent av det nåværende årlige utgiftsnivå.

 

Korpsets musikalske kvalitet har vært på vei oppover de senere år og 2011 er etter styrets oppfatning intet unntak. Nina og notekomiteen har sørget for at vi har utvidet repertoaret både i genrer og vanskelighetsgrad. Dessuten legges det opp til at stadig flere står frem som solister ved eksterne opptredener. I tråd med vår rolle som teaterorkester i Pershallen i 2010 bør vi kunne være på utkikk etter flere anledninger hvor vi spiller for eller med eksterne utøvere.

 

Organisasjonsmessig har 2011 vært et år hvor vi har konsolidert oss etter de mange omlegninger av administrativ og økonomisk karakter som ble gjennomført i de foregående år. Etter styrets oppfatning er vi nå i hovedsak på plass med en organisasjon og med rutiner som fungerer godt. I tillegg er notearkivet gjennomgått og ajourført. Hjemmesiden er videreutviklet og fungerer som et godt arbeidsredskap både innad i korpset og utad som informasjon om korpset.

 

Pr-gruppen under Hans Christian har bidratt med omfattende innspill til styret som grunnlag for en vurdering av ambisjoner mer generelt og opplegg mer spesielt vedrørende markedsføringen av korpset. Styret er svært fornøyd med at vi har fått laget roll-ups og plakater til bruk ved konserter, Grunnlaget er dessuten lagt for en mer effektiv kampanje med

                                                                    - 7 -

 

sikte på økte inntekter fra grasrotandelen. Etter styrets vurdering har pr-gruppen nå har fullført sin oppgave. Som støttespiller for styrets videre arbeid på dette området oppnevnes Hans Christian til pr-rådgiver.                                                                  

 

Alt i alt må året 2011 karakteriseres som et meget godt år for Lystharmonikerne både musikalsk og sosialt. Det er avslutningsvis grunn til å berømme den omfattende dugnadsånd som korpsets medlemmer nok en gang har stått for ved ulike anledninger, herunder også en takk til ektefeller og samboere i ”Trøste og bære” for deres bidrag. Styret ser med forventning frem til nok et spennende år for Lystharmonikerne.

 

 

 

 

 

Oslo, 1. februar 2012

 

 

Ingvar Strøm                                        Mette Korsbakken                         Truls Bastiansen

 

Ellen Heggelund                                   Gro Høyvik                                    Anne Britt Wines