Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

Styrets årsberetning for 2009

 


 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009

(korrigert etter årsmøtet 27.01.2010)

 

Styret i Lystharmonikerne har i 2009 bestått av

 

Leder:                                    Ingvar Strøm

Nestleder:                               Lillan Lahn

Kasserer:                                Truls Bastiansen

Styremedlemmer                    Anne Britt Wines (arr.komiteen) 

                                               Mette Korsbakken (notekomiteen)

                                               Ellen Heggelund (turkomiteen)

 

Dirigent:                                Tore Jacobsen (1.halvår)

                                               Nina Hansen  (2.halvår)

 

Komiteer:

Notekomiteen:                       Mette Korsbakken             Turkomiteen:       Ellen Heggelund

                                               Svein Johannesen                                         Sissel Ravn

                                               Frithjof Røer                                                  Sigmund Korn

                                               Dirigent                                                         Stein Wines

                                                                     

                                              

Valgkomite                            Harald Lahn                  Arr.komiteen:      Anne Britt Wines                                                            Truls Bastiansen                                             Morten Kolstad

                                                                                                                      Kristin Tunli

                                                                                                                      Peter Nordby

 

                                   

Revisor:                                Ansvarlig for kontakten med Blindeskolen:

Reidar Bjørnerheim               Georg Nielsen                

 

Ansvarlig for uniformene:

Kristin Tunli  

 

Styrets oppsummering.

Året 2009 ble langt vei på innledningen til en ny æra i Lystharmonikernes ærefulle historie. Vi fikk en ny dirigent, vi knyttet oss til de eksterne organisasjoner innenfor korps-Norge, vi anla et økonomisk regime i tråd med dagens krav, vi har hatt konstruktivt samarbeid med vårt nabokorps Åsen Blåsen og vi fikk et rekordstort antall nye medlemmer. I tillegg gjennomførte vi en fantastisk turne både musikalsk og sosialt i Syd-Frankrike som var om mulig minst på høyde med tidligere turer. Endelig mener vi bestemt at vi kvalitetsmessig har tatt et betydelig skritt i positiv retning takket være mer effektive øvelser og ny innsatsvilje relatert til ny dirigent.

                                                                   - 2 -

 

Fortsatt er det likevel rom for forbedringer. Det gjelder kanskje særlig omfanget av og typen spilleoppdrag. Vi skulle gjerne ha flere betalte oppdrag, og vi skulle gjerne ha en eller flere spektakulære konserter hvor vi kunne etablere oss som tunge aktører i nærmiljøet gjennom minst ett årlig arrangement med stor ekstern oppmerksomhet. Det får være et mål for året 2010.

 

Takket være en netto økning på hele 7 nye musikere fra årsskiftet 2008/09 til ut i januar 2010 er vi nå svært godt forspent på de fleste instrumentgrupper. Dette er redegjort for i et senere avsnitt.

 

Økonomien utviklet seg tilfredsstillende også i 2009. Medregnet inntekter som først kommer til utbetaling i 2010 har vi klart å bevare samme gode likviditet, på tross av betydelig økte kostnader til ny dirigent. Det skyldtes at vi økte kontigenten noe, samt fikk flere nye medlemmer. For 2010 blir det nødvendig med ytterligere økning i kontigenten, se mer om dette i avsnittene nedenfor, bl.a. som følge av nypålagt husleie og ny dirigent på helårsbasis. 

 

Det ble i 2009 som i året før avholdt 7 styremøter, denne gang 5 på våren, og 2 på høsten, dessuten et møte mellom styret og den nye dirigenten i september. I tillegg var det naturlig nok betydelig aktivitet mellom møtene særlig under arbeidet med å anskaffe ny dirigent

  

Komiteene har som alltid hatt mange viktige arbeidsoppgaver å jobbe med. Turkomiteen under Ellens ledelse har nedlagt svært mye arbeid med å forberede og gjennomføre Frankriketuren, og altså med et strålende resultat. Arrangementskomiteen under Anne Britts ledelse har i tillegg til de vanlige spilleoppdrag sørget for en flott avslutningsfest for Tore samt lagt til rette for de nye samarbeidstiltakene med Åsen Blåsen. Notekomiteen under Mettes ledelse har jobbet og jobbet med notearkivet, ikke minst for å skape en ny basis for den nye dirigenten , samt skaffe og prøve ut nye noter i samarbeid med dirigenten.

 

Ellers er det grunn til å takke Geo for hans alltid påpasselige overvåking av våre øvelser på Blindeskolen, og Kristin som etter suksessen med regnfrakkene i 2008 fulgte opp med et etterlengtet påfyll av uniformer, som med så mange nye medlemmer virkelig var godt timet.

 

En av mange sterke sider ved vår virksomhet er den innsats som nedlegges av korpsets medlemmer når det gjelder å bidra med ideer og med arbeid for å gjennomføre alt som skal til for at korpset skal opprettholde sin status som fritidsaktivitet nr 1 for de aller fleste av oss. Styret vil gjerne benytte anledningen til å takke de utallige flittige musikanter for deres bidrag til å holde virksomheten gående på et høyt aktivitetsnivå. I denne sammenheng vil styret også gjerne takke alle ”trøste og bære” ledsagere som utgjør et verdifullt tillegg til vår arrangementskapasitet.

 

Dirigentskiftet

Høsten 2008 ble det klart at vår dirigent fra korpset ble dannet i 1997, Tore Jacobsen, ønsket å trekke seg med virkning fra ut på våren 2009. Det var starten på flere måneders arbeid hvor både styret og andre ressurspersoner deltok, i første rekke med å kartlegge og kontakte en rekke potensielle kandidater, dernest samtaler med to utvalgte personer og endelig prøvespilling/prøvedirigering i februar-mars. Valget ble i praksis tatt av medlemmene i

 

 

                                                                 - 3 -

 

plenum ved at deres avstemming med overveldende flertall gikk i favør av Nina Hansen, klarinettist i Forsvarets Stabsmusikk.                                                                        

 

Styret inngikk den formelle avtalen med Nina allerede 6.april. I tillegg til å ha siste øvelse før ferien har hun så ledet oss til nye høyder gjennom høstsemesteret med konsertene i Syd-Frankrike som hennes internasjonale gjennombrudd som dirigent. Med all respekt for Tores innsats er det ingen tvil om at Nina har skapt en helt ny musikalsk ånd og bidratt til et sterkt økende engasjement blant våre medlemmer. Se for øvrig nedenfor om de økonomiske konsekvenser av dirigentskiftet.

 

Triumftog i Syd-Frankrike

Onsdag 7. - søndag 11. oktober var såkalt kjernetid på utenlandsturen. Da vi ankom Biot forelå fortsatt intet endelig program takket være våre franske kontakters manglende evne til å inngå og overholde avtaler. Likevel skulle det utrolig nok vise seg å bli en sammenhengende feststund både musikalsk og sosialt. Ellen jobbet døgnet rundt for å fastlegge programmet for den etterfølgende dag, herunder transport, spillesteder og restaurantbesøk. Med basis i det sjarmerende hotellet Domaine du Jas kom vi alle i en avslappet modus hvor vi tok det som det kom.

 

Vi avholdt 3 konserter i disse dagene. Den første var i liten kirke i La Croix Valmer en snau halvtime utenfor St.Tropez sent torsdag kveld. Vi hadde ikke hatt noen øvelse siden vi dro hjemmefra, men på forunderlig vis var konsentrasjonen og spillegleden på topp. Et tallrikt publikum -  som i denne landsbyen er bortskjemt med en årlig festival med ledende internasjonale korps, var svært begeistret. Det ble en pangstart på vårt franske eventyr og en nattlig to timers hjemreise gikk av seg selv.

 

Denne neste konserten var fredag formiddag i Valbonne, en mindre by ikke langt fra Biot, ved inngangen til den sydende markedsplassen. Strålende vær og eksotiske omgivelser, masse mennesker som kom og gikk, herunder norske utenlandsbeboere, gjorde dette til en festlig opplevelse. Litt uenighet oss i mellom om hvor gode vi var, men at vi skapte liv og stemning og at vi hygget oss selv var det ingen tvil om.

 

Lørdag var det klart for den prestisjetunge avslutningskonserten i Palais de Congres i Juan les Pins sammen med det lokale Harmonie d’Antibes. Det ble to verdener som møttes. De franske i hvit smoking pluss dirigent i kjole og hvitt og uten ett ord verken til velkommen eller underveis. Vi var riktignok også i sort og hvitt, dog i en litt enklere sommerstil, men skapte nærkontakt med et stort og fornemt publikum gjennom løpende kommentarer og en dyktig og gledesspredende dirigent.

 

 Harmonie d’Antibes satset på tung klassisk musikk med et stort og hyggelig innslag av Grieg og av profesjonell kvalitet. Vårt repertoar var nok mer lødig og amatørpreget. Men Ungarsk dans og de andre stykkene satt som skudd fra første takt og publikum koste seg. Etter avsluttende hilsningstaler og gaveoverrekkelse kunne Lystharmonikerne og deres trofaste trøste og bære ledsagere la seg avfotografere i parken utenfor sammen med bysten av den

legendariske klarinettisten Sydney Bechet.  Både vi og de fransknorske tilhørerne hadde hatt en stor ettermiddag!

 

 

                                                                      - 4 -

 

Avslutningskvelden hang værmessig i en tynn tråd – regnet sprutet ned , men himmelen forbarmet seg og det hele endte strålende med en improvisert buffetmiddag på hotellet, samt takketaler, gaver til Ellen og Nina og diverse underholdning med dans til langt på natt. Og ikke nok med, ikke mange dagene etter at vi var kommet hjem kunne Håkon dele ut sin praktfulle DVD fra både musikalske og sosiale høydepunkter på turen – fantastisk!

 

Spilleoppdragene ellers 

Våren og forsommeren 2010 ble en meget hektisk periode midt oppe i avslutningen av Tores lange dirigentkarriere. 17.mai opprant med strålende vær og glade barn fra Skøyen skole som hadde samlet seg bak Lystharmonikerne på Rådhusplassen. Riktignok ble vi sendt av gårde på en særdeles lang omvei langs kaiene før vi omsider kunne svinge inn på Festningsplassen. Men spillegleden og de barnlige sangstemmer var på topp gjennom de flaggprydete sentrumsgater. Sousa og den svenske generalen ble elegant fremført og høyt verdsatt, tror vi. 17. mai toget er og blir et høydepunkt for oss hvert eneste år.

 

Det samme kan sies om den etter hvert tradisjonelle konserten i Paviljongen i Studenterlunden, denne gang onsdag 3.juni, hvor vi en snau time preget et bybilde i sommersol med våre liflige toner og fengende rytmer. Sammen med hyggelige tilrop syntes vi å høre ekspertkommentarer at spillingen vår var mer enn godkjent?  I tillegg kunne vi glede oss over støtte fra Oslo Musikkråd.

 

Velkomne inntekter kunne vi også innkassere ved at vi lørdag 6.juni var engasjert til å spille ved åpningen av den renoverte Bogstad Golfklubb. At vi verken ble ønsket velkommen eller takket av, selv etter to lange bolker med lang pause i mellom, viser at dannelse og høflighet ikke synes å være en naturlig del av golfsporten.  Men været var nydelig, gresset var

nytrimmet og grønt og vi koste oss med spilingen vår i vakre omgivelser – på god avstand fra de mer eksklusive notabilitetene.                                    

 

Veterankorpskonserten i Pershallen søndag 7.juni en musikalsk spennende begivenhet også i 2009. Nivået på de korpsene som nå har deltatt en rekke år er åpenbart på vei opp, og det gir oss en god mulighet til å sammenligne både opptreden, repertoar og kvalitet, noe vi syntes vi kom godt ut av. Det var dessuten Tores siste dirigentoppgave på dette arrangementet og han ble da også takket av med blomster for svært mange års deltakelse i korpsmiljøet i distriktet.

 

Vi avsluttet vårsemesteret med å spille på sommerfesten for de ansatte på Blindeskolen  tirsdag 16,juni. Fra vår side er dette å spille som takk for at vi nok et år har kunnet nyte godt av Blindeskolens fasiliteter uten å betale noe som helst. I 2010 vil det imidlertid bli husleie å betale for oss, men vi spiller jo gjerne litt i tillegg uansett.

             

Høstsemesteret var preget av Tjømeseminar ( se nedenfor) og Frankriketur, men vi hadde også som vanlig spilling på Hovseterhjemmet på programmet. Den lot seg først gjennomføre 16.desember og ble naturlig nok preget av den forestående julehøytiden. Det la ingen demper på stemningen, heller tvert i mot. Det gleder både oss og beboerne at Bydel Vestre Aker yter støtte til denne konserten.

 

Nytt for året var at vi også hadde invitert oss selv til å spille på Smestadhjemmet etter bare å ha snakket om det noen år. Det skjedde 18.november og som på Hovseter ble det en svært

                                                                 

                                                                        - 5 -

 

hyggelig stund både for oss og tilhørerne. Det har allerede vært snakk om spilling der også i 2010.           

 

Julegrantenningen i Elmholt alle søndag 29.november ble en stemningsfull begivenhet som gledet både små og store fremmøtte. I forhold til tidligere år var vi ganske fornøyd med våre musikalske prestasjoner, hvilket vel egentlig var på tide.

 

Åsen Blåsen –  samarbeidstiltak

Vi er to korps fra samme område i Oslo vest og har øvelser samme dag til samme tid og nesten på samme sted, Åsen Blåsen på Persbråten og vi altså på naboskolen. Vi har møtt hverandre på veterankorpskonsertene og noen hos oss kjenner noen hos dem. I vår ble vi invitert til å ha felles konsert med dem i Voksen kirke 27. mai, hvilket ble riktig vellykket selv om det helt store publikum uteble.

 

Som konserttrening foran vår Frankriketur inviterte vi dem til å overhøre en av våre øvelser i september, det ga oss nyttig erfaring. Dernest ble det på ny en felleskonsert i Voksen Kirke 2.desember, denne gang krydret med en oppvisning av Bjørn og hans dansepartner i en smektende tango – stor jubel!

 

I mellomtiden var det samtaler i gang mellom de to nabokorpsene med sikte på å gå sammen om et heldagsseminar med innleide instruktører for i alt 8 instrumentgrupper. Det ville bli skikkelig dyrt, men tross alt med kostnadene fordelt på to korps. Ut på nyåret falt alle brikkene på plass og seminaret finner sted lørdag 23.januar – dvs. noen dager før vårt årsmøte.

 

Seminarer og sosiale tilstelninger

Naturlig nok sto mye av første halvår i dirigentskiftets tegn. 6.mai hadde vi invitert våre ledsagere og Hoslebrassen til fest på Samfunnshuset på Røa til ære for vår avgående dirigent Tore Jacobsen som hadde styrt oss musikalsk siden 1997 da korpset ble startet.  I den anledning spilte både vi og Hoslebrassen under myndig og humørfylt ledelse av Tore. Og naturlig nok sto Tores favorittmarsj General Cederschiöld  på spillelisten.

Det mest spektakulære innslaget sto imidlertid Morten K for gjennom sin historiske tolkning av denne svenske generalen med sine linker til Tore. I løpet av kvelden ble det som seg hør og bør servert både en velsmakende buffet, velformulerte taler – Lillans må nevnes spesielt - og utplukkede gaver til æresgjesten, alt i alt en verdig avslutning på en lang dirigentkarriere og samtidig et veldig hyggelig sosialt arrangement for oss alle.

Sommerfesten gikk av stabelen lørdag 6.juni i haven hos Lillan og Harald i et usedvanlig kjølig vær. Men varmen fra vertskapet og de feststemte deltakerne gjorde at vi fikk en riktig                                                                       hyggelig avslutning på et spennende første halvår, Mange takk til ekteparet i Bekkelistubben for masse arbeid på kort varsel og et vellykket resultat.

I løpet av året er det avholdt 1 seminar, nemlig det tradisjonelle seminaret på Tjøme som ble arrangert 21 – 23 august. Nydelig og varmt ettersommervær gjorde at vi kunne gjennomføre både musikalske og sosiale øvelser utendørs. Særlig spennende denne gangen var det å bli drillet av vår nye dirigent Nina Hansen, og som forventet ble det en særdeles positiv opplevelse. Og som i tidligere år må vi bare takke og bukke for at Truls og hans Grete stiller dette fantastiske stedet til vår disposisjon for overnatting med tilhørende festligheter og ikke minst til sterk stimulanse av våre kunstneriske ambisjoner.

                                                                   - 6 -

 

I seminarsammenheng må også nevnes den elegante løsningen på trommisenes abstinens under innøvingen av Allegro molto. Det ble leid inn en instruktør ene og alene for kjøkkenet på to halve øvelser i en ellers dyster novembermåned. Etter sigende opplevde disse bakre showmakerne en helt ny vår både musikalsk og mentalt.

Juleavslutningen lørdag 12.desember var også denne gang hos Anne Britt og Stein. Tradisjonen tro sto nydelig pinnekjøtt og ditto fast og flytende tilbehør på menyen og stemningen var meget høy, bl.a. preget av stor enstemmighet om at vi i løpet av året var blitt veldig gode. Stor takk til vertskapet for nok et festlig julebord.

 

Spilleoppdragene oppsummert

I løpet av året har vi hatt følgende spilleoppdrag:

6. mai               Avslutningsfest for avgående dirigent Tore Jacobsen

17. mai             Skoletoget i byen for Skøyen skole (betalt)

27.mai              Felleskonsert med Åsen Blåsen i Voksen kirke

3. juni              Paviljongen i Studenterlunden (støtte fra Oslo Musikkråd)

6.juni               Åpning av Bogstad Golfklubb (betalt)

7.juni               Veterankorpskonsert i Pershallen

16.juni              Sommerfest for Blindeskolens ansatte

Oktober            Utenlandstur til Biot, Syd-Frankrike

                          8.  La Croix Valmer, kirke

                          9. Valbonne, markedsplass

                          10. Juan les Pins, Palais de Congres, felleskonsert med Harmonie d’Antibes

18.november    Smestad Sykehjem

9.desember       Felleskonsert med Åsen Blåsen i Voksen kirke

29.november    Elmholt Alle, tenning av julegran (betalt)

16.desember    Hovseterhjemmet (støtte fra Vestre Aker bydel)

 

Medlemmer og besetning.

Korpset hadde pr. 31.12.09 37 aktive medlemmer. I tillegg var 3 i permisjon, en av disse er nå tilbake etter årsskiftet. Også 2 helt nye medlemmer er kommet til fra begynnelsen av året. Men samtidig har Knut Bjelde nå meldt avgang. Ved avholdelsen av årsmøtet i januar 2010 har følgelig korpset 39 aktive medlemmer. Det er en økning på hele 7 fra et år tidligere. Styret er naturlig nok meget fornøyd med at vi klarer å trekke til oss stadig flere nye og gode musikanter.

 

 

 

 

                                                                  - 7 -

 

Pr. 27.01.2010 er besetningen som følger (tall for 31.12.2008 i parentes):

  Fløyte:             3(1)          Tenorsax:          3(2)                     Trombone:    4(3)

  Klarinett:         7(7)           Barytonsax:      2(2)                     Baryton:        2(1)

  Sopransax:       1(1)           Trompet:          6(5)                     Tuba:             2(2)

  Altsax:             4(4)           Horn:                2(1)                     Slagverk:        3(3)

  Permisjon:       2(2)

                                                           

Administrative endringer

Året 2009 skulle markere store endringer i måten korpset formelt fremstår på utad og innretningen av de økonomiske rutiner. Foranlediget av et påkommende skifte av dirigent ble det tatt en del grep for å gjøre det mulig å kunne ansette en ny dirigent på engasjement med åpne og tidsriktige betingelser, hvilket ble ansett nødvendig for kunne tiltrekke oss en person med ønsket kvalitet. Utgiftene til dirigent kunne lett bli det dobbelte eller mer, og inntektssiden måtte styrkes betydelig.

Som del av dette meldte vi oss inn i Korpsnett med de forpliktelser og muligheter det ville innebære. Det ville for det første gi oss mulighet til å søke om voksenopplæringsmidler, anslagsvis kr 10.000 i året. Dernest ville det gi oss en rimelig forsikringsordning til en pris av kr 110 pr musikant med instrument. Endelig ville det gi oss et ordnet forhold til TONO ved at kostnader ved bruk av musikk i egne konserter var inkludert i medlemsavgiften til Korpsnett.

Rent administrativt har nyordningen medført en del ekstra arbeid, dvs. diverse søknader om støtte med etterfølgende rapportering, føring av oppropslister for alle øvelser – mange takk til Bjørn for vel utført jobb - innsending av årsrapport og medlemslister til Korpsnett, avklaring av hvem som ønsker forsikring med mer. Etter at det nye regimet nå er praktisert i det første året er det styrets oppfatning at dette har vært en nødvendig omlegning. Vi kan nå spille med åpne kort overfor myndigheter og andre kontaktorganisasjoner. I tillegg til har det bidratt positivt til å få virksomheten i korpset inn i mer ordnede former. Arbeidsbelastningen har vært akseptabel etter hvert som det er etablert dertil egnede rutiner.

Økonomien

Korpsets økonomi klarte seg bra gjennom finanskriseåret 2009 og den styrkede likviditeten fra 2008 ble i hovedsak bevart. Som følge av høyere utgifter til ny dirigent var kontigenten justert opp ved inngangen til året. Inntekter fra spilleoppdrag ble imidlertid markert lavere enn i 2008, men vi kunne glede oss over støtte fra bydelen for spilling på Hovseterhjemmet og fra Oslo Musikkråd til konserten på Karl Johan. Også voksenopplæringsmidler kan nå bokføres, men med et halvt års etterslep.

Vår noe kompliserte innmelding i Brønnøysund-registrene – som bl.a. innebar at vi måtte utarbeide formelle vedtekter som så måtte vedtas på en ekstraordinær generalforsamling - ga oss mulighet til å tjene litt ekstra via Grasrotandelen i Norsk Tipping, men så langt har vi åpenbart bare beskjeden støtte hos stortipperne i nærmiljøet.

 

                                                                 - 8 -

 

På utgiftssiden ble bildet omtrent som forventet med betydelig økning i utgiftene til dirigent, men ellers lå det på linje med senere år. Det ga rom for innkjøp av et antall nye noter, samt å dekke inn instruktørlønn for slagverksgruppen, dessuten diverse arrangement og ulike typer oppmerksomhet for utvist innsats for korpset. Ut over de budsjetterte utgifter har styret vedtatt å dekke de avtalebestemte kostnadene for dirigenten i forbindelse med Biot-turen over korpskassen, og ikke belaste deltakerne på turen. 

Alt i alt er regnskapet for 2009 gjort opp med et underskudd, men dette blir mer enn dekket av at det først i 2010 vil bli bokført inntekter som er påløpt i 2009, herunder voksenopplæringsmidler og støtten fra Oslo Musikkråd. I tillegg investerte vi kr 7500 i nye uniformer hvorav halvparten fortsatt ligger på lager og vil kunne styrke inntektssiden fremover.

2010 blir året da kostnadene ved ny dirigent må dekkes inn på helårsbasis. I tillegg har Blindeskolens eiere bestemt at alle som bruker skolens lokaler må betale for det. For oss betyr det kr 250 for hver øvelse, eller omkring kr 10.000 for hele året.  Gitt at andre utgifter blir på nivå med 2009 og at andre inntekter heller ikke avviker mye ser styret seg nødt til å foreslå økt kontingent, dvs. kr 2500 for hele året sammenholdt med kr 1880 i 2009. Forsikringspremien på kr 110 pr medlem med instrument er da for samtlige inkludert i kontigenten.

Styrets oppfatning er at dette fortsatt er en akseptabel pris å betale for å være med i Lystharmonikerne med de muligheter for musikalsk videreutvikling og sosiale opplevelser som det innebærer.

 

 

 

 

Oslo, 29. januar 2010

 

 

Ingvar Strøm                                        Lillan Håve Lahn                        Truls Bastiansen

 

 

Ellen Heggelund                                   Mette Korsbakken                       Anne Britt Wines