Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

Årsberetning 2008

  

 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 1)

 

Styret i Lystharmonikerne har i 2008 bestått av

 

Leder:                                    Ingvar Strøm

Nestleder:                               Lillan Lahn

Kasserer:                                Lars Bjønnæs

Styremedlemmer                    Morten Gjestvang (arr.komiteen) 1.halvår

                                               Anne Britt Wines (arr.komiteen)  2. halvår

                                               Svein Johannessen (notekomiteen)

                                               Ellen Heggelund (turkomiteen)

 

Dirigent:                                Tore Jacobsen.

 

Komiteer:

Notekomiteen:                       Svein Johannessen             Turkomiteen:       Ellen Heggelund

                                               Fridthjof Røer                                                 Sissel Ravn

                                               Mette Korsbakken                                          Sigmund Korn

                                               Tore Jacobsen                                                Peter Nordby

                                                                     

                                              

Valgkomite                        Harald Lahn         Arr.komiteen:  Morten Gjestvang                                                                       Truls Bastiansen                            Anne Britt Wines

                                                                                               Morten Kolstad

                                                                                               Kristin Tunli

 

Ansvarlig for kontakten med Blindeskolen:

Georg Nielsen

 

Ansvarlig for uniformene:

Kristin Tunli

           

                                                                                                                     

Styrets oppsummering.

Det ble i 2008 som året før avholdt 7 styremøter, 4 på våren, 3 på høsten.

 

Oppfølgingen etter spørreundersøkelsen i begynnelsen av året har medført en del arbeid fra styrets side. Bl.a. er det gjennomført tiltak med sikte på å effektivisere øvelsene, tiltak for å gjøre noteprosessen mer oversiktlig for alle parter, samt å avklare arbeids- og ansvarsforhold for dirigenten, se nærmere gjennomgang nedenfor.

 

1) Korrigert iht innspill på årsmøtet 04.02.2009

                                                                 - 2 -

I tillegg har det vært et utstrakt samarbeid mellom styret og komiteene for å forberede og gjennomføre det franske besøket rundt 1.mai, som for øvrig ble et omfattende arrangement hvor hele korpset med tallrike bakspillere stilte opp på en forbilledlig måte. 

 

Komiteene har i 2008 hatt en rekke viktige forhold å ta fatt i. Notekomiteen har iherdig jobbet med spillelister, sanering av uteliggende noter og å få orden på arkivet. Turkomiteen har for lengst startet forberedelser til den kommende høsttur til Biot i Frankrike. Arrangementskomiteen har med det franske besøket vel hatt sitt travleste år noen gang.

 

Spillemessig har året 2008 variert fra spennende begivenheter og et svært tilfredsstillende musikalsk nivå til mindre spektakulære oppdrag og innsats mer på det jevne.

 

Vurdert ut fra en samlet vurdering både musikalsk og arrangementteknisk må besøket fra l’Harmonie Avenir de Bourghelles fremheves som årets kanskje mest krevende begivenhet.. Ut fra tilbakemeldinger fra våre gjester både underveis og i ettertid ble det utvilsomt et meget vellykket besøk også for dem. Det sosiale utbyttet av besøket ble vel likevel noe ujevnt fordelt deltakerne i mellom som følge av språklige begrensninger både hos dem og hos oss.

 

Det ble avholdt to felles øvelser foran konserten på Folkemuseet, som i sin helhet ble en felleskonsert med musikalske utfordringer for begge korps for å tilpasse seg utvalgte stykker fra de andres spilleplaner. Farandole og Florentinermarsj klinger vel fortsatt i ørene våre. Dessuten kommer vi nok til å huske både sur og regnfull sightseeing i Oslo, strålende båttur på fjorden og den avsluttende og behørig støyende forsøstringsfest på Blindeskolen

 

Lystharmonikernes innsats på veterankorpskomserten i Pershallen søndag 8.juni var et musikalsk høydepunkt også i 2008, i alle fall i relativ forstand ifølge vanligvis godt orienterte og kompentente kilder utenfra.  Både Farandole og General Cederschiöld viste seg nemlig å bli spilt også av andre korps, dermed forelå det et faktisk grunnlag for slike vurderinger.

 

Vi startet året 26.januar med spilling på bryllupsfesten til datteren til Berith og Geo, det var riktig hyggelig, også som en høyst fortjent takk til de to som for oss utgjør et alltid velvillig og oppofrende vertskap på Blindeskolen.

 

17.maihelgen ble som vanlig innledet med spilling for Fagertun barnehage dagen før dagen og stor stemning, men det var altså siste gang ettersom barnehagen er nedlagt. Nasjonaldagen opprant med temperaturer ned mot frysepunktet og naturlig dusj fra oven. Takket være Kristins nyinnkjøpte regnkapper – og diverse hodeplagg nedover øra, samt tilklippede fingervanter – kunne vi nok en gang lede an i toget for Skøyen skole. Det sies at vi imponerte korpskjennere ved å kjøre Generalen som gatemarsj. I alle fall holdt vi oss varme med et usedvanlig intensivt spilleprogram styrt av vår unge tamburmajorska Karoline og understøttet av våre trofaste innskremte. Sightseeing underveis ble det heller lite av.

 

Paviljongen i Studenterlunden ble inntatt onsdag 4.juni, i nydelig sommervær og med interesserte forbispaserende som publikum. Vår selvfølelse ble styrket både ved bra spilling og ved at det noe mer berømte Kampen Janitsjar ble henvist til å defilere rundt Spikesuppa på gummisåler uten lyd.

                                                                      

25.juni var det spilling på Risvollen for 85-åringen Claude Wiese, en stor venn av korpsmusikk, på tross av feriestart var oppmøtet og kvaliteten bra.

                                                                     - 3 -

 

Hovseterhjemmet ble besøkt 12.november til åpenbar glede for et 50-talls seniorer som Tore hadde i sin hule hånd gjennom sine geografiske og musikalske flanerier. I tillegg var vi hyggelig nok sponset av Vestre Aker bydel.

 

90-årspresangen fra Anne Britt og Stein til Erik Dalbye på Dalbo gård ble åpenbart en veldig spesiell og hyggelig opplevelse for jubilanten, men også i høy grad for oss som fikk gleden av å spille i den praktfulle 1800-talls festsalen på denne nydelig gården langt inne i skogen..

 

Julegrantenningen i Elmholt alle søndag 30.november som årets siste spileoppdrag ble en dunkel og noe varierende musikalsk begivenhet, men det regnet ikke. 

 

Styrets vurdering

Alt i alt ble spilleaktiviteten i 2008 noe mindre enn ønsket. Bl.a. lot det seg ikke passe inn med spilling i Trefoldighetskirken. Fremstøt overfor lokale arrangement på Røa førte heller ikke frem. På den annen side var opplegget for det franske besøket rundt 1.mai så pass omfattende, at 1.halvår ble mer enn travelt nok for de fleste.

 

I tillegg ble det avholdt hele tre seminarer, hvorav det siste med innleide instruktører utenfra ga oss nye impulser og inspirasjon til videre utvikling. Det ble en meget god erstatning for det planlagte seminaret ved Randsfjorden som måtte avlyses pga manglende oppslutning.  

 

Inntektsmessig ble 2008 et godt år, med støtte både fra bydelen og Norges Musikkråd, i tillegg til et antall betalte spilleoppdrag i overkant av nivået fra de senere år.

 

Både ut fra eksterne innspill og egne, inhabile inntrykk er det styrets oppfatning at den musikalske kvaliteten i Lystharmonikerne også i 2008 har tatt et skritt fremover. Vi har prøvd oss på og innøvd en rekke nye krevende stykker som vil kunne bli tunge innslag i vårt fremtidige spillerepertoar. Riktignok er ikke alle stykkene ennå kommet opp på presentabelt konsertnivå, men det ser lovende ut. Vi har dessuten ved flere anledninger kunnet glede oss over positiv kritikk fra eksterne forståsegpåere. Det er ingen tvil om at Tore har gjort en meget god jobb med oss dette året.

 

Besetningsmessig nærmer vi oss der vi bør være. Ikke minst har ekteparet Gro og Kristian på hhv barytonsax og trombone vært et verdifullt tilskudd.  (I tillegg har vi på nyåret fått inn Katrine på fløyte og Håkon på baryton slik at vi når årsmøtet avholdes har hele 34 aktive medlemmer).

 

Medlemmer.

Korpset hadde pr. 31.12.08, 32 aktive medlemmer, 2 er i permisjon (Gjestvang, Liasjø),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                - 4 -

Besetning.

Tenorsax:        2

Barytonsax:    2

Trompet:         5

Horn:              1

 

Fløyte:            1

Klarinett:        7

Sopransax:      1

Altsax:                        4

Permisjon:      2

Pr. 31.12.08 var besetningen som følger:

Trombone:      3

Baryton:          1

Tuba:               2

Slagverk:         3


 

Spilleoppdrag

I løpet av året har vi hatt følgende spilleoppdrag:

26. januar         Bryllup på Blindeskolen

3. mai               Folkemuseet, felleskonsert med Harmonie Bourghelles ( støtte fra Norsk 

                         Musikkråd)      

16.mai              Fagertun barnehage (betalt)

17. mai             Skoletoget i byen for Skøyen skole (betalt)

30.mai             Paviljongen i Studenterlunden

8.juni               Veterankorpskonsert i Pershallen

25.juni             Risvollen. 85-årsdag (betalt)

6.november      Dalbo Gård, 90-årsdag (betalt)

12.november    Hovseterhjemmet (støtte fra Vestre Aker bydel)

30.november    Elmholt Alle, tenning av julegran (betalt)

 

Seminarer, turer og sosiale tilstelninger

I løpet av året er det avholdt 3 seminarer. Det første gikk av stabelen allerede lørdag 19. januar på Blindeskolen.

Sommerfesten gikk av stabelen lørdag 14.juni hos Svein i tradisjonelle former og nydelig vær. Saksofongruppen tro til med en stemningsskapende konsert. Takk til Svein og Tove for nok en hyggelig fest.

Det neste var det tradisjonelle seminaret på Tjøme som i år ble arrangert 5-7 september. Surt og regntungt vær gjorde at vi måtte holde oss innendørs, men ikke mindre trivelig og effektivt av den grunn. Dette seminaret er like mye en sosial som musikalsk samling. Det er fantastisk å kunne samle så mange av medlemmene til overnatting og videreutvikling av våre kunstneriske ambisjoner i slike omgivelser. Takk til Truls, og ikke minst til hans Grete for utrettelig service til alle døgnets tider.

Lørdag 1.november hadde vi seminar på Blindeskolen. I tillegg til Tore som tok seg av messingen hadde vi innleide instruktører for treblåsergruppen og trommegruppen. Det ble en ny opplevelse særlig for disse to gruppene, som ble satt stor pris på. Takk til vår utrettelige nestleder og sekretær Lillan som initiativtaker og primus motor.

 

                                                             - 5 -

Juleavslutningen var i år tilbake igjen hos Anne Britt og Stein lørdag 13.desember. Med nydelig pinnekjøtt og flust med både fast og flytende tilbehør ble det nok en kjempefest. Stor takk til vertskapet som åpnet huset på kort varsel. Ellers serverte Lillan, Harald L. og Ingvar  en minikonsert med noe uortodoks besetning, andre grupper er dermed utfordret.

Økonomi

Korpsets økonomi ble betydelig styrket i 2008. Det skyldes en kombinasjon av lavere utgifter til instrumenter og arrangementer og høyere inntekter fra spilleoppdrag og ekstern støtte enn budsjettert. I tillegg er det kommet en engangseffekt ved at innbetaling for Maltautgifter i 2007 først ble bokført i 2008. Dermed ble den økte kontigenten i 2008 i sin helhet et bidrag til å øke styrke korpsets formue.

Det kan vise seg å komme godt med fremover. Tore gir seg i løpet av våren 2009, og det må påregnes at ny dirigent vil bli dyrere. Styret ser seg derfor nødt til å foreslå en økning i kontigenten også for 2009.

Oppfølging av spørreundersøkelsen

Styret hadde på tampen av 2007 utarbeidet en spørreundersøkelse som ble sendt ut 8.januar i år. Denne ble besvart av 22 medlemmer. Resultatene, som gjennomgående var positive, og supplert av flere konstruktive forslag, ble gjennomgått på årsmøtet 2008.

Hovedresultatene fra de ulike spørsmålsgruppene kan sammenfattes som følger

-          seminaropplegget fikk bred støtte, unntatt utvidete onsdagsøvelser

-          aktivitetsopplegget stort sett fikk støtte

-          det store flertall var fornøyd med dirigenten

-          ambisjonsnivået er passe

-          styret fikk bred støtte for sin jobb

-          miljøet er veldig godt

 

Styret har i løpet av året fulgt opp flere sentrale punkter i de tilbakemeldinger som medlemmene hadde gitt. Spesielt er det lagt vekt på samtaler mellom dirigent og styreleder om musikkfaglige forhold, gjennomføring av øvelsene og den administrative noteprosessen i korpset.

 

Et resultat av dette var at det i april ble inngått en justert avtale mellom dirigenten og korpset om økonomiske og administrative forhold, herunder en viss økning i godtgjørelsen. 

 

I møte 7.april vedtok styre å foreslå en del forbedringstiltak - som fikk tilslutning fra medlemmene på øvelsen 9.april:

- utvidet øvelsestid kl 1945 – 2200

- mer effektiv noteutdeling, fortrinnsvis før øvelsen eller i pausen

- bedre disiplin under øvelsen, bl.a. mindre prat, følge bedre opp dirigenten, orden i egne noter   

- oftere varsel om spilleplan på neste øvelse

                                                                  - 6 –

 

7.oktober vedtok styret supplerende retningslinjer for noteprosessen i korpset, særlig om hvem, hva og hvordan i forbindelse med anskaffelse og utprøving av nye noter. Hensikten var bl.a. å sikre at dirigent og notekomite var omforent om prosessen, samt at flest mulig av medlemmene ble informert om det som var på gang. 

 

 

Oslo, 23.januar 2009

 

 

Ingvar Strøm                                        Lillan Håve Lahn                         Lars Dagfinn Bjønnæs

 

 

 

Ellen Heggelund                                   Svein Johannesen                        Anne Britt Wines