Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

Årsberetning 2007

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2007

Lystharmonikerne

 

 

Styret i Lystharmonikerne har i 2007  bestått av

 

Leder:                           Stein Wines

Nestleder:                              Lillan Lahn

Kasserer:                                Lars Bjønnæs

Styremedlemmer                    Morten Gjestvang (arr.komiteen)

                                               Svein Johannessen (musikk-komiteen)

                                               Ellen Heggelund (tur-komiteen)

 

Dirigent:                                Tore Jacobsen.

 

Komiteer:

 

Musikk-komiteen:                  Svein Johannessen      Turkomiteen:              Ellen Heggelund

                                              Fridthjof Røer                                                 Sissel Ravn

                                              Mette Korsbakken                                          Sigmund Korn

                                              Tore Jacobsen                                                Peter Nordby

                                                                     

                                              

Valgkomite                            Harald Lahn              Arr.komiteen:               Morten Gjestvang                                              Truls Bastiansen                                            Anne Britt Wines

                                                                                                                   Morten Kolstad         

                                                                                                                   Wenche Herward      

                                                                                                                     

Styrets oppsummering.

 

Det ble i 2007 som året før avholdt 7 styremøter, 4 på våren, 3 på høsten. Møtene har vært holdt jevnlig, og styreplanen fulgt.

Komiteene har i 2007 fungert bedre enn tidligere og nær opptil intensjonene om jevnere møte-virksomhet  og større planmessighet.

 

Styret er ikke like godt fornøyd med  spilleoppdragene i 2007 som forrige år. De har vært færre og gitt mindre inntekter. Spilleoppdraget for Blindeskolen 13.3 ble avlyst og vi avmeldte oss selv  til jubileumsspillingen for OlsenBanden 29.9 grunnet dårlig oppmøte. Ikke bra.

Dette blir imidlertid bagateller når vi tenker på de fine musikalske opplevelser og  sosiale sammenkomster vi har hatt i 2007.

 

10. februar tro vi til med When I’m 64 på Sveins 100-årsdag (oktalt). En fin begynnelse på musikkåret. Så ble det noe spilletørke frem til mai, men da gikk det slag i slag. Først vil vi fremheve vår egen jubileumsfest på Fossumbanen 5.5 som ble en stor suksess. Vi spilte for oss selv, ble underholdt av sax-gruppa og senere ad lib spilling av Ingvar. Hyggelig middag og masse god egenlaget mat.

Så var det som vanlig spilling i Fagerthun barnehage en fin tradisjonell oppkjøring til 17. mai som ble gjennomført i fin stil og hørbart innslag på TV2 foran slottet.

30.5 hadde vi vår debut på Carl Johan i pavilionen. Det ble en liten nedtur i det øsende regnværet med omtrent 0 publikum. Innsatsen var deretter men hva kan vi vente under slike forhold.

3. juni spilte vi for Sten Dahl på Høvik i meget bedre sommervær. Gjestene hygget seg og vi gjorde en OK figur selv om vi manglet noen folk.

Veterankorpskonserten i Voksen kirke to uker senere huskes vel best for at vi overrasket samtlige med vår meget gode fremføring av Allegro Molto. Vi fikk nesten hakeslepp selv.

 

Høsten startet med spilling på Røa torg 1.9 under Røadagene. Også her gjorde vi en meget bra konsert en times tid til glede for mange, bare ikke arrangøren som glimret med sitt fravær.

 

Turen til Malta ultimo september var en stor opplevelse, ikke minst musikalsk. Våre bidrag i kultursenteret og i de ærverdige lokaler til det hjemlige korps var særdeles bra. Vi vil ikke glemme så lett det lydhøre og begeistrede publikum med honorær deltagelse, kanapeene og hvitvinen etc. Turkomiteen med Ellen i spissen gjorde det umulige mulig og Tore gjorde en formidabel dirigentinnsats.

 

Hovseterhjemmet ble besøkt 17.10 til åpenbar glede for de gamle som Tore hadde i sin hule hånd. Spillingen i Trefoldighetskirken først i november for narkomane og andre vanskeligstilte var en meget spesiell men givende aktivitet. Vi tror de tilstedeværende som ikke akkurat fylte kirken satte pris på vårt bidrag selv om akustikken var så som så. Vi gjør det gjerne igjen.

 

Spillingen for H. Møller på Frysja sent samme måned må sies å være meget innbringende for tre  eller var det bare to nummer ? Flott innledning til julebordet hos Theis.

 

Julegrantenningen i Elmholt alle ble en tam affære, noe vær og føreforhold får ta skylden for.

 

Styret mener vi har gjort musikalske fremskritt i 2007. Flere nye stykker er innøvd relativt raskt og  Tore har hatt noe mer fokus på detaljer. Dette har gitt resultater. At vi greide Allegro Molto for et stort publikum i Voksen kirke var en skikkelig opptur.

Besetningsmessig nærmer vi oss dit vi bør. Vi kunne trenge flere på Horn, Baryton og Fløyte, men grovmessing for øvrig, sax-,  klarinett- og trompet-rekkene er godt besatt. Med Miriam som hyggelig tilskudd på klarinett har nå korpset passert 30 (31) spillende. 

 

Medlemmer.

Korpset har pr. 31.12.07, 31 aktive medlemmer, 1 er i permisjon (Liasjø),

 

 

Besetning.

Pr. 31.12.07 er besetningen som følger:

    Fløyte:                 1                Tenorsax:           3                   Trombone:     2

    Klarinett:             7                Barytonsax:        1                   Baryton:         1

    Sopransax:           1                Trompet:            5                   Tuba:             2

    Altsax:                 4                 Horn:                 1                   Slagverk:        3

 

    Permisjon:           1                         

 

  Spilleoppdrag

I løpet av året er det gjennomført følgende spilleoppdrag:

 

10.2                 Spilling på Sveins 64-årsdag !

5.5                   Spilling for oss selv under jubileet på Fossum

16.5                 Spilling i Fagerthun barnehage (betalt)

17.5                 Spilling i byen for Skøyen skole (betalt)

30.5                 Pavilionen Carl Johan

3.6                   Spilling for Sten Dahl, Høvik (betalt)

17.6                 Veterankonsert i Pershallen

1.9                   Røadagene. Konsert på torvet (betalt)

17.9-23.9        Konserter på Malta

17.10               Konsert Hovseterhjemmet (betalt)

3.11                 Veldedighetspilling i Trefoldighetskirken for vanskelig stilte.

30.11               Spilling for H. Møllers julebord (betalt)

2.12                 Tenning av julegran for borettslaget i Elmholt alle (betalt) 

 

Spille-seminarer

Vi hadde seminar 4.2 på Blindeskolen..

I kategorien seminar er det verdt å nevne ”kurset” med Gehørarbeiderne 14.3 hvor vi ble innført i det utviklende og spennende ved å spille uten noter. Det er ulik oppfatning i korpset om verdien av denne type læring.

Seminaret på Tjøme ble i år arrangert 18-19.8.  Som før et trivelig og effektivt seminar med god stemning og flying start på høstsesongen.

 

Turer og sosiale tilstelninger

Sommeraftenen hos Svein igjen 16.6 i tradisjonelle former. Takk til Svein og Tove.

 

Seminaret på Tjøme hos Truls er omtalt over.. Dette er like mye en sosial som musikalsk samling.

 

Juleavslutningen tilbake igjen hos Theis. Fredag 30.11 ble en begivenhetsrik aften etter en meget god start i lokalene til Harald Møller på Frysja hvor vi spilte et par korte låter for Bjørn Hellums julebord. Det vanket både honorar og godt drikke før vi ble busset til Theis festlokale og det ventende pinnekjøttet. Siden vi hadde med instrumenter ble det også en god jam senere på kvelden.

 

Økonomi

Korpsets økonomi er stabilisert i 2007. Ingen store utgifter og noe mindre inntekter gjør at regnskapet går i balanse, men vi har penger på bok. Det er bra. Med tanke på økt aktivitet i 2008 og risiko for økte utgifter til øvingslokaler vil styret foreslå økt kontingent for 2008.

 

Spørreundersøkelse

Styret utarbeidet en spørreundersøkelse på tampen av året som ble sendt ut 8.1. Denne ble besvart av 22 medlemmer. Resultatene, som var gjennomgående positive, og med flere konstruktive forslag, blir gjennomgått på årsmøtet.. 

 

 

 

 For styret:

 Stein Wines ,  28.01.2008