Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

Årsberetning 2006

 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006

Lystharmonikerne

 

 

Styret i Lystharmonikerne har i 2006  bestått av

 

Leder:                            Stein Wines

Nestleder:                               Lillan Lahn

Kasserer:                                 Reidar Bjørnerheim

Styremedlemmer                     Bjørn Hellum (arr.komiteen)

                                              Svein Johannessen (musikk-komiteen)

                                              Ellen Heggelund (tur-komiteen)

 

Dirigent:                                 Tore Jacobsen.

 

Komiteer:

 

Musikk-komiteen:                  Svein Johannessen        Turkomiteen:                Ellen Heggelund

                                               Fridthjof Røer                                                   Sissel Ravn

                                              Tore Jacobsen                                                  Sigmund Korn

                                              Tor Torhaug                                                     Peter Nordby

                                               (sluttet pga. stasjonering)                      

                                               

Valgkomite                             Harald Lahn                Arr.komiteen:           Bjørn Hellum

                                              Truls Bastiansen                                           Anne Britt Wines         

                                                                                                                    Wenche Herward        

                                                                                                                        (Georg Nilsen)

 

 

Styrets oppsummering.

 

Det ble i 2006 avholdt 7 styremøter, 4 på våren, 3 på høsten. Møtene har vært holdt jevnlig, de har vært godt strukturert og vi har i stor grad fulgt styreplanen. Noen bør imidlertid sjekke avtale boken sin litt nøyere til tider!

Turkomiteen har hatt en roligere periode i år og kunnet konsentrere seg om Turen til Malta høsten 2007.

Notekomiteen har forsøkt å formidle en spilleplan for Tore, men hans forkjærlighet for kreativitet og spontanitet har gjort at planen har vært vanskelig å følge. Resultatet har vært litt for mye prøve og feile og lite fokus på konsentrert innøving av nytt stoff.. Notearkivet er blitt ryddigere og enkelte noter er kommet til rette. Det er fortsatt nødvendig å opprettholde et strengt regime her.

Arrangementskomiteen har fått til flere gode arrangementer i år og skal ha ros for det.

Styret er godt fornøyd med de gjennomførte spilleoppdragene i 2006 som har gitt særlig gode spilleinntekter. Igjen gav også Holmgang penger i kassen.

OlsenBanden ser ut  til å ha blitt en hyggelig fest- og spillepartner. Også i år hadde vi felles seminar og party etterpå på Rykkin. Veldig bra. Pershallen i år var vel på det jevne med alt for mange folk presset inn i salen på Voksen. Spillemessig husker vi kanskje best ”Sorrento” og felles komp. med Olsenbanden.

Vår lille konsert for de ansatte på Blindeskolen var en braksuksess i mars. Et feststemt og velmenende publikum gav oss mye ros og  det hele var både morsomt og festlig. Sjelden å oppleve et så engasjert publikum.

I år var vi oppvarmingsband i Konserthuset før Dissimillis-konserten. Det ble en opptur. Riktignok uten dirigent, men vi følte at vi bidro til å trekke opp stemningen. Også her gode tilbakemeldinger og med improvisert gjestedirigent  blant tilhørerne.

Blant våre spillinger må vi nevne Birkelunden hvor vi fungerte greit men for et fraværende publikum. Mer aktiv annonsering må nok til om vi ønsker tilhørere.

Steins 60-årsdag ble en opplevelse for både jubilanten og gjestene. I det lille gløtt av opphold i regnet fikk vi vist både trøkk og humør som gav festen en flying start. Og så fikk vi være med på festen etterpå ! Bra.

Hovseterhjemmet ble besøkt, og som før ble det en god opplevelse selv om publikum er relativt tause. Vi vet de liker denne avvekslingen, men det kan kanskje være litt vanskelig å motivere seg  for denne type konsert.

Adventsspillingen i Elmholt allé fulgte senere års tradisjoner. Uken etter på Olsens enke gikk det også greit.  Vi gjorde en bra figur, men for et beskjedent publikum.

I 2006 har vi nok kun stabilisert oss musikalsk. Det kan skyldes de mange spilleoppdrag som har gjort at underholdningsprogrammet har blitt pleiet, mens nye mer utfordrende arrangementer har vært litt for sporadisk prøvd.  Øvelsene har kanskje vært noe springende, jevnfør tidligere kommentar  angående spilleplanen. Utvidede onsdagsøvelser ble halvhjertet forsøkt, men fungerte dårlig. Våre spillelokaler er vi imidlertid svært godt fornøyd med, ikke minst at senterets gymsal ser ut til å være ledig  svært ofte for oss. Vi skylder Berith Nilsen stor takk.

Besetningsmessig er vi fortsatt ikke i mål. I trompetrekka skjer det årlig noe. I år har det positive tilskudd vært Harald Sundlo. Irene Guvaag har kommet og gått. Maren Øwre var støttespiller 17.5 og  Øyvind H. har vaket ved et par anledninger. Klarinettgruppen er styrket ytterligere med Ingvar Strøm som også har gjort mer ut av Just a gigolo med sine improvisatoriske dragninger. Meget positivt. Tor Torhaug er  ute igjen av Baryton-gruppen  og vi har ikke sett noe til Tore Mangseth. Synd. Fra tre er vi nede i en Baryton.! Vi er mao. fortsatt sårbare. Dette er en utfordring både for styret og korpset.   

 

Medlemmer.

Korpset har pr. 31.12.06, 30 aktive medlemmer, 2 er i permisjon (Liasjø, Mangseth).

 

Besetning.

Pr. 31.12.06 er besetningen som følger:

Tenorsax:      3

Barytonsax:   1

Trompet:       5

Horn:            1

 

Fløyte:        1

Klarinett:     6

Sopransax:   1

Altsax:        4

 

Permisjon:    2

 

Trombone:        2

Baryton:           1

Tuba:               2

Slagverk:          3

 


 

 

Spilleoppdrag

I løpet av året er det gjennomført følgende spilleoppdrag:

 

14.3                 Blindeskolen og de ansatte (husleie)

25.3                 Konserthuset m/ Dissimilis (gratis billetter)

16.5                 Spilling i Fagerthun barnehage (betalt)

17.5                 Spilling i byen for Skøyen skole (betalt)

31.5                 Birkelunden

11.6                 Veterankonsert i Pershallen

19.8                 Bursdagsspilling Stein (fest for alle)

11.10               Konsert Hovseterhjemmet (betalt)

24.11               Oslo Poliolag (betalt)

3.12                 Tenning av julegran for borettslaget i Elmholt alle (betalt) 

10.12               Julespill på Olsens enke (betalt)

13.12               Holmgang, tilstedeværelse (betalt).

 

Spille-seminarer

Vi hadde seminar allerede 21.1 i egen regi. En lørdag på Blindeskolen. Så var det 4.3 og fellesseminar med Olsenbanden. Igjen motiverende. Vellykket arrangement om kvelden på Rykkin grendehus.

Seminaret på Tjøme var i år noe senere på sommeren 2-3.september. Det ble veldig vått, men spilt og drukket fikk vi gjort. Truls kan ikke takkes for meget for dette arrangementet som vi ser frem til hvert år og som er like mye en sosial som musikalsk samling.

 

Turer og sosiale tilstelninger

Sommeraftenen hos Svein igjen 10.6. En stadig hyggelig tradisjon. Det gjør ikke noe om instrumentene etter hvert er blitt lagt igjen hjemme.  Vi er blitt veldig gode på det sosiale

i korpset vårt.  Takk til Svein og Tove.

 

Seminaret på Tjøme hos Truls er allerede omtalt over.

 

Juleavslutningen 09.12 hos Theis ble av spesielle grunner flyttet til formannen og frues lille hule. Pinnekjøttet smakte godt der også kan man si ! Det ble fest igjen, denne gang uten telt !

 

Økonomi

Korpsets økonomi er ytterligere bedret i 2006. Dette skyldes i hovedsak at vi ikke har hatt utgifter til  leie av øvingslokaler samtidig som spilleinntektene har vært spesielt gode.

  For styret:

 Stein Wines ,  27.01.2007.