Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

Årsberetning 2005

Styrets årsberetning for 2004

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

Lystharmonikerne

 

 

Styret i Lystharmonikerne har i 2005  bestått av

 

Leder:                               Stein Wines

Nestleder:                                 Lillan Lahn

Kasserer:                                  Reidar Bjørnerheim

Styremedlemmer                      Georg Nilsen (arr.komiteen)

                                                Svein Johannessen (musikk-komiteen)

                                                Ellen Heggelund (tur-komiteen)

 

Dirigent:                                 Tore Jacobsen.

 

Komiteer:

 

Musikk-komiteen:                   Svein Johannessen            Fridthjof Røer

                                               Stein Liasjø                       Knut Bjelde

                                              Tore Jacobsen

 

Tur .komiteen:                        Ellen Heggelund           Arr.komiteen:      Georg Nilsen

                                               Sissel Ravn                                                Anne Britt Wines      

                                               Sigmund Korn                                           Bjørn Hellum 

                                               Peter Nordby                                            Theis Børge Ask

 

 

Styrets oppsummering.

Det ble i 2005 avholdt 7 styremøter, 3 på våren, 4 på høsten. Også i år har møtene vært relativt jevnlig, men vi har fortsatt litt igjen til vi blir fullt ut strukturert og med en klar styreplan.

Turkomiteen har jobbet godt og gjennomført en innholdsrik Frankriketur til Lille.

Notekomiteen har fulgt opp spilleplanen, hatt møter med Tore og forsøkt å holde orden på notearkivet. Dette er ikke komplett. Noter er på avveie og enkelte ting forsvinner uten rimelig grunn. Det er behov for et mer strengt regime overfor både dirigent og utøvere for at vi ikke skal miste flerev verdifulle stemmer.

Arrangementskomiteen har gjort noen hederlige forsøk på å få til arrangementer, men har ikke hatt mange napp blant mulige liebhabere.

Styret er tilfreds med de de gjennomførte spilleoppdragene i 2005 men igjen ble det litt for få inntektsgivende arrangementer. Holmgang var nok engang det som gav størst uttelling, men der spiller vi jo ikke !

Samspilløvelsen med Olsenbanden var meget vellykket. Mange gode innspill og hyggelig samvær. Vi lærte mye den lørdagen. 13. og 17.mai spillet var bra og  vi gjorde en god figur i Pershallen med berettiget trampeklapp for fløytisten. Spillingen for Mettes mor var vel så som så, men jubilanten gledet seg åpenbart. Hyggelig.

Lille-turen var dette årets desiderte høydepunkt. Hyggelig by og  samspillet  med Ellens korps var  meget bra. For øvrig kanskje litt lite spilling, men sosialt sett en topp tur. Vi glemmer selvfølgelig ikke festen i Bourghelle som etter hvert ble ”vår” fest like meget som våre verters. Uforglemmelig, og en særlig stor takk til Ellen.

Spillingen på Dronningen for Lillans mor gikk veldig greit tross begrenset deltagelse. Skyldes nok drahjelp etter Lille-turen. Låtene satt godt.  Så spillte vi for de gamle på Hovseterhjemmet, og vi sitter igjen med en god opplevelse. Tore er flink ved slike anledninger overfor et takknemlig publikum. Adventsspillingen i Elmholt alle var på det jevne. Brukbart program, men vi har nok en følelse av at vi burde spillt mer.

I 2005 er det vårt bestemte inntrykk at vi har hevet oss musikalsk. Det har ikke vært slik hvert år. Tore har vært mer inspirert og vektlagt flere detaljer enn tidligere. Noe av årsaken kan være lokalene på Blindeskolen hvor vi mer og mer har kunnet øve i gymsalen hvor de fleste detaljer kommer frem og gir muligheter for korreksjoner. Nye låter har gått rel. raskt å øve inn og  vi har tom. hatt tid til å repetere eldre stoff.

Besetningsmessig er vi ikke helt i mål. I trompetrekka er Øyvind og Henrik ute igjen, men vi har heldigvis fått Wenche fra Olsenbanden og vi ser kanskje i utsikt enda en ny. Vi trenger flere. Tor har styrket Barytongruppen og Anne Britt har konvertert til Waldhorn. Bra. Klarinettgruppen er styrket med Reidar som mente det var nok med 3 tenorsaxer ! og  med Lindis som er nykommer rekruttert fra Smestad. Godt jobba Lillan !  

 

Medlemmer.

Korpset har pr. 31.12.05, 32 aktive medlemmer,.

 

Besetning.

Pr. 31.12.05 er besetningen som følger:

Tenorsax:      3

Barytonsax:   1

Trompet:      4

Horn:           1

 

Fløyte:        1

Klarinett:     7

Sopransax:   1

Altsax:        4

 

 

Trombone:        2

Baryton:           3

Tuba:               2

Slagverk:          3

 


Spilleoppdrag

I løpet av året er det gjennomført følgende spilleoppdrag:

23.2                 Holmgang, tilstedeværelse (betalt).

30.4                 Spilling for Mettes mor (betalt)

13.5                 Spilling i Fagerthun barnehage (betalt)

17.5                 Spilling i byen for Skøyen skole (betalt)

5.6                   Veterankonsert i Pershallen

17-24.9            Korpstur Lille

1.10                 Spilling for Lillans mor (betalt)

2.11                 Konsert Hovseterhjemmet

27.11              Tenning av julegran for borettslaget i Elmholt alle (betalt) 

 

Spille-seminarer

Kun 2 seminarer i år, men med konstruktivt og balansert innhold.

Spillingen på Blindeskolen 30.april med Olsenbanden var både inspirerende og lærerik. Avsluttende felleskonsert og hyggelig fest om kvelden. Kristin skal ha mye av æren for det vellykkede arrangement.

Seminaret på Tjøme 27-28.8 fulgte vante tradisjoner. Litt kjølig for det helt store badeliv, men fin spilleoppladning til Lille med endelig utvelgelse av repertoar. Truls skal atter en gang ha takk.

Turer og sosiale tilstelninger

Ingen Camillaspilling i år. Denne aktiviteten har vi vokst fra. Båndene til Huseby er blitt for skjøre.

Trivelig samling hjemme hos Sissel en dag i april. Synd ikke flere hadde anledning til å delta.

Sommeraftenen hos Svein 4.6 ble i år en hyggelig inneaktivitet. Været innbød ikke til spilling.

Sveins platesamling ble imidlertid gjenstand for diverse arkivdykk. Svein har stort sett det meste. 

Seminaret på Tjøme hos Truls ble som vanlig en særlig sosial sammenkomst. Ikke minst for de som startet allerede fredag. Vi gjentar at bedre start på sesongen får vi bare ikke.

Juleavslutningen 09.12 hos Theis var igjen en formidabel suksess. Theis kan kunsten å lage liv og røre. Denne gang  var innslaget med juleoktetten noe formannen satte sæærlig pris på. Meget bra initativ og et innslag som gav festen en flying start.

Økonomi

Korpsets økonomi er bedret betydelig i 2005. Dette skyldes i hovedsak at vi ikke har hatt utgifter til  leie av øvingslokaler og ikke har hatt større seminarutgifter.

 For styret: Stein Wines ,  23.01.2006.