Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

Årsberetning 2004

 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2004

Lystharmonikerne

 

 

Styret i Lystharmonikerne har i 2004  bestått av

 

Leder:                           Stein Wines

Nestleder/sekretær:              Lillan Håve Lahn

Kasserer:                                Reidar Bjørnerheim

Styremedlemmer                    Fridthjof Røer (arr.komiteen)

                                              Svein Johannessen (musikk-komiteen)

                                              Ellen Heggelund (tur-komiteen)

 

Komiteer:

 

Musikk-komiteen:                  Bjørn Hellum 

                                               Svein Johannessen

                                               Stein Liasjø

                                               Tore Jacobsen

 

Tur .komiteen:                      Ellen Heggelund           Arr.komiteen:          Fridthjof Røer

                                              Sissel Ravn                                                   Anne Britt Wines      

                                              Sigmund Korn                                               Georg Nilsen 

 

Dirigent:                                Tore Jacobsen.

 

 

Styrets oppsummering.

 

Det ble i 2004 avholdt 6 styremøter, 3 på våren, 3 på høsten. Vi har hatt litt mer struktur på møtene dette året og har kunnet følge opp tettere. Turkomiteen har jobbet godt med seminarer (Gausdal) og planlegging av neste Frankrike-tur i september 2005. Musikkkomiteen har også vært effektiv og styret må berømme nyskapningen med spilleplanen som har hatt god effekt på øvelsene. Arrangementskomiteen har ikke kommet i mål med ønskede oppdrag, men vært gode

bidragsytere til de sosiale tilstelninger.

 

Styret er noenlunde tilfreds med de gjennomførte spilleoppdragene i 2004 men de ble for få, det var lite spilling og de gav ikke inntekter. Spillingen i Ullern kirke kan vi være bekjent av, vi gledet noen, men 3 låter på en hel søndag blir lite.

Veterankorpskonserten i Pershallen ble gjennomført på tradisjonelt vis uten de helt store høyder. Vi må få en annen plassering neste gang om skal det bli interessant å fremføre noe for de andre.

Bryllupet til Theis datter var vel årets høydepunkt samtidig som det var årets varmeste dag. En flott begivenhet og fin innsats av alle. Vi glemmer ikke spillingen på bassengkanten og Theis’s entre med den flotte bruden i den hvite mercedes.

Også adventsspillingen i Elmholt alle var bra. Tett og fint program, godt oppmøte og julesangene satt bra.

Seansen i Skøyen kirke tror jeg vi fort kan glemme. Spillemessig Bra, men vi følte oss ikke særlig tilpass i en tynt besatt kirke uten noen interesse for oss kanskje bortsett fra organisten og noen til. Dessuten gikk det mye øvelser med til øving for kirkespillingen, noe som gikk ut over trommegruppen som fikk lite å gjøre både på øvelsene og i kirken. Vi vil med medlemmenes velsignelse satse annerledes enn denne type spill i 2005.

 

Vi har i løpet av året befestet vårt musikalske nivå. Gode seminarer på Blindeskolen, på Tjøme og i Gausdal har gitt oss nødvendig inspirasjon og det har også hjulpet godt at trompetrekken er styrket med 2, Henrik Seip fra det tidligere Lysejordet og Øyvind Hartmann som er tilbake.

Øvelsesplanen har gjort at effektiviteten på øvelsene har blitt vesentlig bedre og det er ingen tvil om at vi nå spiller med større sikkerhet og med progresjon. Synd vi ikke i større grad har kunnet vise dette til et publikum.

Utvidede onsdagsøvelser er benyttet kun sporadisk tidlig på våren, men vi har vel egentlig gått bort fra dette mest av økonomiske grunner, men også i erkjennelse av at effekten er begrenset.

Om  vi skal ta aktiviteten opp igjen må diskuteres nærmere.

 

På høsten byttet vi øvingslokaler fra filmsalen Smestad til musikkrommet på Blindeskolen. Det ser ut til at dette har vært et gunstig bytte både økonomisk og lydmessig.

 

 

Medlemmer.

Korpset har pr. 31.12.04, 30 aktive medlemmer

 

Besetning.

Pr. 31.12.04 er besetningen som følger:

 

 

            Fløyte:            1          Tenorsaks:       3          Trombone:     2

            Klarinett:        6          Barytonsaks:   1          Baryton:          2

            Sopransaks:    1          Trompet:         5          Tuba:              2

            Altsaks:          3           Horn:              1          Slagverk:         3

 

 

Spilleoppdrag

 

I løpet av året er det gjennomført følgende spilleoppdrag:

 

6.3       Foreldrefesten på Huseby (Camilla Hovsetervn 96).

14.3     Kirkespill  Ullern kirke

14.5     Spilling i Fagerthun barnehage (betalt)

17.5     Spilling i byen for Skøyen skole

13.6     Veterankonsert i Pershallen

7.8       Spilling ifbm. bryllupet til Theis datter

28.11  Tenning av julegran for borettslaget i Elmholt alle (betalt) 

5.12     Kirkespill Skøyen kirke

15.12   Holmgang, tilstedeværelse (betalt)

 

Spille-seminarer

Vi har hatt 3 gode seminarer.

Spillingen på Blindeskolen 3.mars var både effektiv og omfattende. Vi fikk virkelig dreis på en del låter hvorav flere var nye.

Det samme kan sies om Gausdalturen. Ikke bare fikk vi spilt mye og terpet på viktige detaljer, men vi merket også solid fremgang ! Øvelseslokalet var en drøm, bare synd ikke været var med oss. Tåke og surt vær gjorde imidlertid innehyggen desto større.

Seminaret på Tjøme, som mest av alt er sosialt, var igjen en fulltreffer. Ikke så mange med, men det var tildels bra med sol, fint badevær og høy stemning. Spille gjorde man også.

 

Turer og sosiale tilstelninger

Camilla og spilling for foreldrefesten Huseby ble kombinert med Seminar på Blindeskolen og etterførlgende fest. Meget bra. !  God mat og bilder fra Frankriketuren osv. Dette kan med fordel gjentas.

Sommeravslutningen ble tatt i 2 fløtt. Utflukten til langøyene med reker og hvitvin var hyggelig, men vi blåste etterhvert litt bort. Sommeraftenen hos Svein etter et års fravær fulgte gode tradisjonelle linjer med grilling og hagespill.

Seminaret på Tjøme hos Truls ble igjen en særlig hyggelig sammenkomst. Dette skaper samhold og gav en god start på høstsesongen. Dette må bare gjentas.

 

Juleavslutningen 10.12 hos Theis sto ikke meget tilbake for fjorårets suksess. Vi spilte for oss selv i Theis stuer om enn noe surt. Kanskje hadde vi tatt for mye vordrink ?. Men så smakte pinnekjøttet desto bedre. Og dans ble det også iår. Her har vi da skapt en tradisjon ?

 

Økonomi

Korpsets økonomi er svekket i løpet av 2004, noe som skyldes sviktende inntektsbringende aktiviteter og enkelte større seminarutgifter. Vi vil ha fokus på økonomien i 2005 og søke flere spilleoppdrag.

 

 

 For styret: Stein Wines ,  23.01.2004.