Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

Årsberetning 2003

 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2003

Lystharmonikerne

 

 

Styret i Lystharmonikerne har i 2003  bestått av

 

Leder:                            Stein Wines

Nestleder:                               Lillan Lahn

Kasserer:                                Reidar Bjørnerheim

Styremedlemmer                    Fridthjof Røer (arr.komiteen)

                                              Svein Johannessen (musikk-komiteen)

                                              Ellen Heggelund (tur-komiteen)

Dirigent:                                Tore Jacobsen.

 

Komiteer:

 

Musikk-komiteen:                  Morten Gjestvang     

                                              Svein Johannessen

                                              Stein Liasjø

                                              Tore Jacobsen

 

Tur .komiteen:                       Ellen Heggelund           Arr.komiteen:          Fridthjof Røer

                                               Sissel Ravn                                                   Anne Britt Wines      

                                              Sigmund Korn                                               Georg Nilsen 

 

 

Styrets oppsummering.

 

Det ble i 2003 avholdt 4 styremøter. 2 på våren, 2 på høsten. Forøvrig har styret hatt løpende uformell kontakt. Komiteene har også hatt uformell kontakt, men burde vel ha hatt noe mer  aktiv virksomhet for å kunne avlaste styret for endel arbeid. Turkomiteen kom i mål med den strålende Frankriketuren og skal ha all ære av denne. Notekomiteen har ajourført repertoar-listene men ulike interesser i gruppen svekker deres gjennomslagskraft når det gjelder musikkvalg og fornyelse i dette. Svein har egenhendig fortsatt rydding i notearkivet som nå er oversiktlig, men vi mangler kopier av mye av det stoffet som ligger ute.

 

Styret er godt fornøyd med spilleoppdragene i 2003. Vi har spillt i 80-årslag, 50-årslag, for Fagerthun Barnehage, for Skøyen 17. mai, for borettslaget i Elmholt alle, for Huseby-foreldre,

ikke minst for et variert publikum i Frankrike og vi har hatt 4 stevnemøter med likesinnede samt gjennomført Pershallkonserten. Flere av disse spillingene gav gode inntekter.

 

Vi har i løpet av året hevet oss noe  musikalsk. Vi har blitt tryggere på underholdningsstoffet og vi har raskere tatt til oss nye ting. Vi har avgjort distansert oss fra 2002  som var et litt tungt år. Årsaken tror vi ligger i et par nye stabile støttespillere og at Tore har jobbet mer konsentrert med  stoffet som iår har fått en viss fornyelse. Visst spiller vi mye av det gode gamle, men vi har grepet fatt i mer nytt stoff iår og fått nut av det i større grad enn tidligere. Utvidede onsdagsøvelser har igjen vært positivt. Både Tore og styret er fornøyd med relativt stødig og godt oppmøte på årets øvelser. Dette smitter over på Tore og øvelsene har derfor blitt bedre både mht. innhold og omfang.

 

Styret vil aktivt forfølge spillemessig utvikling i 2004, oppmuntre Tore og finne nødvendige mål å jobbe mot. Det er fortsatt rom for å effektivisere øvelsene, instruktiv terping og utnyttelse av tiden. Styret håper den positive trend og det gode samhold kan bidra også til at flere tar frem hornet hjemmet og kommer forberedt til øvelsene. Da vil vi virkelig kunne heve oss.

 

Medlemmer.

Korpset har pr. 31.12.03, 28  aktive medlemmer, 2 har permisjon.

 

 

Besetning.

Pr. 31.12.03 er besetningen som følger:

   Fløyte:             0                  Tenorsax:        2                  Trombone:       2

   Klarinett:         6                  Barytonsax:     1                  Baryton:           2

   Sopransax:       1                  Trompet:         4(+1)            Tuba:               2

   Altsax:             4                  Horn:               1                   Slagverk:         3


 

Spilleoppdrag

I løpet av året er det gjennomført følgende spilleoppdrag:

 

15.2     Forldrefesten på Huseby (Camilla Hovsetervn 96).  

19.3     Huskonsert  på Huseby skole med Mellomblæs

9.4       Huskonsert  på Ullern skole  med Stasen, ÅsenBlåsen

16.5     Spilling i Fagerthun barnehage (betalt)

17.5     Spilling i byen for Skøyen skole (betalt)

30.5     Spilling i 50-årslaget for Reidar

15.6     Veterankonsert i Pershallen

21.6     Spilling i 80-årslag for Claude Wiese (betalt) på Lysebu

13.9     3 konserter i Frankrike

8.10     Holmgang, tilstedeværelse (betalt)

22.10   Sykehjemsspilling, Hovseterhjemmet

3.11     Huskonsert  på Rykkin  med OlsenBanden

12.11   Huskonsert  på Smestad skole med Ullern

3.12     Tenning av julegran for borettslaget i Elmholt alle (betalt) 

 

Spille-seminarer

Utvidede onsdagsøvelser ble gjennomføert relativt jevnlig både i vår- og høst-sesongen slik at hhv. messing og treblås har kunnet perfeksjonere stoffet. Dette har fungert relativt godt og må sies å være et brukbart alternativ til tradisjonelle gruppeseminarer som faller svært dyrt.

 

Det er gjennomført turseminarer til hhv. Viubråtan 29-30.3 og  Tjøme 23-24.9. Dette ble gode spillemessige aktiviteter og ikke minst sosiale sammenkomster.

Seminarer er viktig både av sosiale og musikalske grunner. Vi vil videreføre disse tradisjoner. Kobberhaugturen ble ikke gjennomført av økonomiske og andre årsaker, men  styret ser det som vesentlig at det også gjennomføres et musikalst høsttreff, så vi vil ta opp tråden neste år.

 

Turer og sosiale tilstelninger

Viubråtan ble et virkelig vellykket og effektivt spilleseminar. Stedet er vellegnet til vårt formål. Seminaret på Tjøme hos Truls ble litt av et blinkskudd. Her burde flere vært med , men vi var såpass mange at det musikalske utbyttet ble verdifullt i tillegg til den høye sosiale profil. Vi håper Truls kan gjenta invitasjonen.

Sommeravslutningen tok vi iår i frognerparken. Hyggelig, men vi ønsker oss vel tilbake til Svein og havekonsert ved neste korsvei.

Årets høydepunkt og store  begivenhet både musikalsk og sosialt var Frankriketuren i september. Dette ble et livsminne som mange vil leve lenge på. 3 gode konserter i Cassis, hos Ellens svigerforeldre og i lokalmiljøet i Jouqes kan vi være stolte over. Vi presterte godt over forventning og våre tilhørere var begeistret. Turen ellers var uten videre en stor opplevelse med mange inntrykk, hyggelige sammenkomster og fint samhold. Det vil bli vanskelig å  følge opp noe lignende. Ellen Heggelund skal ha hovedæren for suksessen.

Juleavslutningen 12.12 hos Theis ble en braksuksess, men vi ble snytt for den planlagte sykehjemsspilling innledningsvis. Spilling ble det likevel i en av Theis mange og romslige stuer i Gyldenløves gate. Pinnekjøtt og 18 mennesker på kjøkkenet satte stemningen og tangoen fløt ut i de små timer.

 

Økonomi

Korpsets økonomi er styrket i løpet av 2003, noe som skyldes gode inntektsbringende aktiviter.
Spilleseminarene er redusert og investeringer er minimalisert. De faste utgifter er heldigvis ikke økt, derfor har vi et positivt økonomisk resultat iår. Styret vil fortsatt ha økonomien under oppsikt.

 

 For styret: Stein Wines ,  25.01.2004.