Lystharmonikerne

E-post: post@lystharmonikerne.no Org.nr.: 993753947 Kto.nr.: 0540.28.24516

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

 

Ethvert korps har et styre, og dette styret vil variere fra år til år. Av den grunn har vi opprettet en egen e-post adresse for korpset.

Kontaktpersoner 2022 er ført opp nedenfor.

Telefoner/e-post

Ingrid De Paoli :    918 27 580    e-post:  de.paoli@online.no

Lars Bjønnæs:        922 53 111    e-post:  lbjonnes@msn.com


 

Postadresse          e-post: post@lystharmonikerne.no